Референции


Мол София

Вентилаторите на немската фирма Rosenberg работят в сградата на Мол-София. В сградата са инсталирани различни по функция вентилатори - димоотвеждащи, гаражни, за тоалетни и пресен въздух. Също така наши специалисти са направили голяма част от автоматиката и БМС системата - оборудването и софтуера е на фирма Johnson Controls.

Бизнес Центрове Соравия 1 и 2

Фирмата ни е доставила вентилаторите и климокамерите на фирма Rosenberg за вентилация в бизнесцентрове Соравия 1 и 2. В сграда Соравия 1 е централата на българския джиесем оператор - фирма Глобул.

Софийски хали

Вентораторите на фирма Rosenberg работят в сградата на софийските хали.