Всички новини

Готови сме за ERP 2018

Вентилаторите Розенберг покриват всички изисквания на Директива 2018г за по-малка консумация на електричество. С по-малко разходи за електричество вие постигате същия резултат- по-тихи, по-икономични, по-чист въздух и по-здрави.