Продукти


Продукти


Свали PDF каталог на тази категория

Климатичен вентилационен бокс Compact Air


Технологията Compact Air предназначена да достави ниски до средни по обеми въздушни потоци при голямо съпротивление.Корпусът е изработен от галванизирана стомана с функционален дизайн.Двустенните , изолирани с 20мм вата панели са с шумопоглъщаща материя отвътре.Работните колела са от стомана и алуминий и са балансирани на две нива , съгласно ниво на качество G2.5 до DIN1940.PTC нагревателите са от ново поколение нагревателни елементи.Постига се още по-голяма топлинна ефективност.Топлинната мощност се регулира в зависимост от въздушния поток, чрез самоконтролна функция.Здравето ви не може да се застраши, тъй като не се получава изгаряне на прах.Гарантирана е допълнителна безопасност от самоограничаващ се температурен контрол.Безопасността е гарантирана от противозамръзващ термостат.Температура на въздуха се увеличи на 70 ° C при доставка на вода с температура 80 ° C. За повече информация може да изтеглите каталога или да се допитате до нас.