Продукти


Продукти


Свали PDF каталог на тази категория

Слънчеви колектори- термосифонен тип


Слънчеви колектори- термосифонен тип Слънчевите продукти за топла вода помогат за значително намаляване на емисиите на CO ₂. Инсталиране само един слънчев колектор може да намали нивата на CO ₂, равнявайки се на засаждането на повече от 500 дървета и е перфектният избор за хора, които искат да станат част от решението, чрез намаляване на въглеродния отпечатък. Чрез използване на възобновяеми енергийни източници като топла вода от слънцето, електрическа енергия от слънцето, вятърна енергия, водна и геотермална енергия, зависимостта от изкопаемите горива, може да бъде сведена до минимум, като по този начин пряко намаляваме на CO ₂ емисии. За всеки 1 kWh енергия, произведен от ТЕЦ на въглища, се произвежда и 1 кг. CO ₂. Изгарянето на природен газ за производство на електроенергия, топла вода или отопление произвежда около 450грама CO ₂ за всеки киловатчас произведена енергия. Потреблението на топла вода в едно средно-статистическо домакинство води до повишаване на въглеродните емисии с около 30%. С инсталирането на слънчеви бойлери, което може да осигури между 50-70% от вашите нужди от топла вода, вие можете да намалите общите CO ₂ емисии с повече от 20%.