Новини


НАЙ-ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ВЪЗДУХОВОДИ

Mez-aeroseаl е революционна технология за последващо затваряне на вече инсталирана система въздуховод от вътре. Процесът Aeroseal се извършва като уплътнител се трансформира в газообразно състояние, използвайки сгъстен отопляем въздух. Залепващите части на уплътненията се закрепват директно по местата, където има въздуховодни течове и така се ...
Виж още

WellisAir- уред за почистване на въздуха и повърхностите

• Устройство за пречистване на въздуха и повърх ностите в затворени пространства, което произвеж да и разпространява ходрокси радикали ( OH) •Премахва 99,9% от съществуващите вируси, бак терии, алергени, плесени, миризми, летливи ве щества и органични съединения (VOCs). •Компактен и интелигентен дизайн със...
Виж още